Pierwszy etap dokapitalizowania LWiK Sp. z o.o.

Budynek oczyszczalni ścieków
Autor: 
M. Konieczka
W dniu 16 grudnia 2020 roku odbyło się w kancelarii notarialnej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja, podczas którego zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Przez 10-cio letni okres istnienia, Spółka posiadała kapitał zakładowy w wysokości 4 473 000 zł. Obecnie został on podwyższony do kwoty 21 309 000 zł.
Jest to pierwszy etap dokapitalizowania Spółki. Docelowo, po przekazaniu LWiK nowowybudowanego w ramach gminnego projektu kanalizacji majątku – kapitał zakładowy Spółki wyniesie ok. 90 mln zł. Dzięki temu, LWiK stanie się dużym, wiarygodnym partnerem dla banków i innych instytucji. Niniejsze umożliwi Spółce realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych, dla których dotychczas bardzo często inwestorem była Gmina Lubsko.
Przypominamy, że podjęcie ww. uchwał NZW LWiK Sp. z o.o. w Lubsku zostało poprzedzone podjętą jednogłośnie przy udziale piętnastu radnych 26 lutego 2020 roku uchwałą nr XVIII/142/20 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl